zaterdag 11 december 2010

EGBERT yn 'e sauna
de middei weigriemd
tusken rubensfroulju
ôfwikseljend yn hjittens
en ferhiperjende kjeld
seach ik my de eagen út
freget hja wat bedutsen:
ha ik wat fan dij oan?

EGBERT yn 'e sauna - 160 - 280210

******* ****** ******* ******

de middag verkwist
tussen rubensvrouwen
afwisselend in de hitte
en de verkleumende kou
keek ik open en bloot
vraagt ze in bedekte termen
heb ik wat van je aan?

EGBERT in de sauna  - 160 - 280210

Geen opmerkingen:

Een reactie posten