vrijdag 15 april 2011

EGBERT de kâlde kikkert?

de kikkertkût
driuwt glêzich
op it wetter
slimerich bewûnder ik
dyn donderkopke
do krijst in núvere
evolúsje
oan dyn eachbol
kin’k dy derút
:-X
bist myn prinses

EGBERT, de kâlde kikkert? 160 - 150411

****** ******* ****** *******

de dril drijft
jampotglazig
op het water
slijmerig bewonder
ik je donderkop
kwakkebol
na een extreme
make-over
herken ik je
aan je kikkeroog
:-X
jij m'n prinses

EGBERT, een koude kikker? 160 - 150411

Geen opmerkingen:

Een reactie posten