dinsdag 29 maart 2011

EGBERT W8...? [in tryke]
W8…?

om dyn siedpunt te
ferleegjen hastdy
opsletten yn dyn
maagdenburger bol
net ûntfanklik mear
foar myn hjittens
en flaaikjen
ai myn magnetisme
is ûnwjersteanber

EGBERT lûkt oan :P - 160

****** ******* ****** *******

om je kookpunt
te verlagen heb je
je opgesloten in je
maagdenburger bol
in 't luchtlege
ongevoelig voor m’n
hitte en gevlei
m'n magnetisme is
onweerstaanbaar

EGBERT trekt aan :P - 160

****** ******* ****** *******

in order to lower
your seethe you're
hiding in your magdeburg
hemispheres in mating
rims of purity
insensitive to my
heat and sweet talk
beware of my magnetism

EGBERT's magnetic :P - 160
EGBERT charming :P - 160 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten