donderdag 1 augustus 2013

EGBERT foar peal :P [in tryke]
al mear as in fearns ieu
stiest foar skut sa stiif
as in peal by de fryske flage
op te ryen mei dy ynboude
ferjonging kinst dy wol
meunsterje mei in viaGRAPil

EGBERT, foar peal -160 – 010813

****** ******* ****** *******

al meer dan een kwart eeuw
sta jij met je stijve voor schut
bij de Friese Vlag op te scheuken
aldoor verjongend kun jij je meten
met een monsterlijke viaGRAPil

EGBERT, voor paal - 160 – 010813

****** ******* ****** *******

it’s hard to believe
for over a generation
you had a stiff one
the Frisian Flag is waving on top
it still narrows down to this                     
you really beat the Viagra pills

EGBERT, the pole - 160 – 010813


1986 - De peal / de paal / the pole by Ids Willemsma, blue painted steel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten